نمایشنامه جنوب از شمال‌غربی نوشته ایوب آقاخانی توسط نشر عنوان منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: این نمایشنامه که در بخش مسابقه‌ی بین‌الملل سی‌امین جشنواره‌ی تئاتر فجر منتخب شده بود، توسط نشر عنوان به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است. نمایشنامه جنوب از شمال‌غربی در سه پاره مستقل اما مرتبط با هم نگاشته شده و ایوب آقاخانی برای هر بخش نام های زیر را برگزیده است: پاره‌ی اول: رقص با مردان. پاره‌ی دوم: آلوی وحشی. پاره‌ی سوم: قورباغه‌ی جهنده‌ی کنت‌نشین کالاوِراس. نمایشنامه جنوب از شمال‌غربی، در 134 صفحه در قطع پالتویی با تیراژ 700 جلد و به قیمت 16 هزار تومان توسط نشر عنوان به بازار کتاب ارائه شده است.