سرپرست روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت معرفی شد.

پایگاه خبری تئاتر: سیدعباس عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت طی حکمی علی ابراهیمی معاون اجرایی مؤسسه را با حفظ مسئولیت قبلی به عنوان سرپرست روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت معرفی کرد. وی در حکم خود از خدمات محمد رحمانی مدیر سابق روابط عمومی مؤسسه نیز قدردانی کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :