همراهان عزیز پایگاه خبری تئاتر، در حال حاضر مشغول به نوسازی فنی و گرافیکی سایت هستیم، طی روزهای آینده با شکلی نو در خدمت شما خواهیم بود.