• گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری نمایش «برف نیمه مرداد» کارگردان عاطفه تهرانی
 • گزارش تصویری - نمایش بازگشت به خانه - کارگردان: رامین معصومیان و فرید قادرپناه
 • گزارش تصویری - نمایش کلفت ها - کارگردان: سپیده صیفوری و فاطمه صارمی
 • گزارش تصویری - نمایش روی یک شب نیمه تابستان - کارگردان: مصطفی کوشکی
 • گزارش تصویری - آیس لند - کارگردان: آیدا کیخایی
 • گزارش تصویری - ويولن تايتانيك - کارگردان: پیترو فلوریدیا
به جمع طرفداران تئاتر بپیوندید
نمایش لیرشاه
خرید بلیت نمایش خانه‌اى در انتهاى خیابان بهار
کانال تلگرام پایگاه خبری تئاتر
فراخوان همکاری با سایت خبری تئاتر
فروش بلیت نمایش کابوس حضرت اشرف